Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19